Saturday, May 25, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼႂ်းၵႄႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၼမ်ႉတူႈ။

Photo by – Zawnyi Nyikyi (Dear Ranger)/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 26/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 300 ပၢႆႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ လႄႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး။ ၸုမ်း(နယ်စည်းမခြား) ပရႁိတ ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇတီႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်း ထူပ်းၽေးလၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၵႃး၊ ထေႃႈ၊ ၵူၼ်းလႆႈႁပ်ႉဢဝ် ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်းဝႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉသေ ၵမ်းလင်မႃး ၸင်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈ ၵိၼ်ယႅမ်ႉသူင်ႇပၼ်တၢင်းလင်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Zawnyi Nyikyi (Dear Ranger)/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ 41 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼမ်ႉသိမ်ႇ 58 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ 780 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်း ၸၢၼ်း 30 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 137 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီး 1,046 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းလူင်၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ မၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တႃႈလူင်၊ ၵဵတ်းၽူၼ်၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းလႄႈ မၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၸွမ်းဝတ်းဝႃးၽႃသိူဝ်ႇထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 12 ၵေႃႉ လႆႈ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈတီႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/02/2019။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27 တေမီးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း