Monday, May 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် ၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တၢႆ

Must read

ၸၢႆးတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်သေ ထုၵ်ႇၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တီႈလႆႈလူ့တၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo by Khaosod/ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် ၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တၢႆ

ဝၼ်းတီႈ26/02/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaosod ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင့်ၽိူၵ်ႇ လႆႈႁပ့်ၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး – ထႆးၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢင့်မွႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၸိုဝ်ႈႁွင့် ၸၢႆးၸၢႆး လုင်းၶမ်း ဢႃယု 29 ပီ ၶဝ်ႈၶႄလႄႈ ၺႃးပေႃ့ထုပ့်ပႃးထိုင်တီႈပေႃးတၢႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပီႇယၽၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼၼ့် မီးၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလၢႆၵေႃ့ယူႇ။ တေၸွမ်းႁႃတူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ့်မႃးပၼ်တူတ်ႈ   တၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး ” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႆ့ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆးလႄႈ တႆးမႃးဢႅဝ်ႇတီႈလၢၼ့်မူၼ်ႈသိူဝ်း ဢၼ်မီးယူႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽွင်းၼၼ့်ၸၢႆးၸၢႆးၶဝ်ႈမႃးႁႄ့ႁၢမ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်း     ၼုမ်ႇၸၢဝ်းထႆး ပေႃ့ထုပ့်ႁဵတ်းႁၢႆ့ထိုင်တီႈၶေႃးႁၵ်းလႄႈ လူ့တၢႆၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈႁူ့ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း    တၢင်းၽိတ်းယဝ့် တိုၵ့်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ပိူဝ်ႈၸွမ်းႁႃတူဝ် မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်း ပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ့် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း