Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း ၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ဢူးယႄးလိၼ်းဢွင်ႇ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် (ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵဝ်ႇ) ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းၵျွင်းပလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၸီဝိတ်ႉတ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁိမ်းၵျွင်းပလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:20 မူင်းၼၼ်ႉ ဢူးယႄးလိၼ်းဢွင်ႇ တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ။ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈဢူၵ်းလႄႈ ဢူးယႄးလိၼ်းဢွင်ႇတၢႆထင်တီႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢူးယႄးလိၼ်းဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၶူၺ် သထေးလူင်၊ ၼၢႆးၼႃႈ(ပွႆးၸႃး) ဢူးတိတ်ႉလုၼ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ပႆႇၸၢင်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢူးယႄးလိၼ်းဢွင်ႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢူးယႄးလိၼ်းဢွင်ႇၼႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သွင်ၵေႃႉ။ ဝၢႆးလင်ယိုဝ်းယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ယင်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸဵမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း၊ ၵူၼ်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးယိုဝ်းၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း