Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

MTA

ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႊသီႊၸိုင်ႈတႆး ႁၢႆၵႂႃႇမီးလႂ် (1)

ၶိုၼ်းၶွၵ်း  ၵွၵ်းလူ SDU တႄႇယဝ့်ၵိုတ်း တႄႇယဝ့်တိူၵ်ႈ တႄႇထိုင်ၶိုင်ႈၶိုင်ႈၵၢင်ၵၢင်ယဝ့်ပွႆႇ တႄႇယဝ့်ယဵၼ် ယဝ့်ၵေႃႈတႄႇထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တိုၼ်းပဵၼ် တၢင်းယၢမ်ႈႁိုဝ် မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ႁိုဝ် ဢိမ်ႇဝိူဝ်ႇယဝ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ - ဝႃႈလႃးတိုၼ်းပဵၼ်ၵမ်ၸႃတႃၵၢၼ်တႆးဢၼ်ၵိူတ်ႇပႃးမႃးၸွမ်း တႆးႁိုဝ်! တင်းထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပေႃႈထဝ်ႈဢွင်ႇ (ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်) ၵႆ့ၵႆ့လၢတ်ႈ “တႆးႁဝ်းၼႆ့ၵိၼ်ဢွႆႈၵိၼ်ငဝ်ႈၵႂႃႇၸူးပၢႆလၢႆလၢႆ” ၵိၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ တႄ့ၸဵမ်းဝၢၼ်ဢွႆႈၸွႆႈ ၵွႆႈၵိၼ်ၵွႆႈၸၢင် ပေႃးပူၼ့်ၵၢင်လမ်းၵႂႃႇၸူးပၢႆ...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၵၢဝ်ႇလဝ်ႈၶႆႈၵႂၢမ်းလင် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်သင်

တႄႇၵဝ်ႉႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႇ 1958 တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်း မီးၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းၶႅၼ်ႉၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ၽူႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၽူႈမႃးၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၸင်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶႂ်ႈၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မီးၸႂ်ႁတ်းတိုၵ်း ႁတ်းသူႈ ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်းၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႇထႃႇၾွၼ်ႉထွင်ႈဢူမ်သူပ်း ၾင်မၵ်းပၵ်းၼႅၼ်ႈၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းပိူင်လဵဝ်။ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်းလၢႆးတိုၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img