Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

KPICT

Sub – State ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈသင်?

KPICT  ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶၢင် ၼႂ်းၶၢဝ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ပႆဢွၵ်ႇၼႂ်း NUCC ၶွင်ႇသီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်တူၵ်းၸႂ် လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပၢႆ သေလိူဝ် NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵေႃႈ ပေႃးထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇဢွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယွမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸုမ်းလူင် ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ...

သင်လိုမ်းၶဵၼ်ၽုင်ႇတႄႉ ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇတေယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁၢင်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတေယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ သၢင်ႈသဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ပွင်သၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈ CRPH...

Latest news

- Advertisement -spot_img