Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၺႃးၸူၼ်

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၵဵင်းတုင် ၺႃးၸူၼ်

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၶမ်းၵႂႃႇ မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “ၼိမ်းသီႇ သူၺ်ႇသႅင်ႇ” (နှင်းဆီရွှေဆိုင်)...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးၸူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇသၢႆၶေႃးၶမ်းလႄႈ မူင်းၶူၺ်း (မႅင်းၶူၺ်း/ ၸွပ်ႇမိုဝ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၵူၼ်းၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း” တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img