Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးၸူၼ် ယိုဝ်းပႃးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉတၢႆၸွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (သစ္စာ) ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸူၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ သုမ်းပႃးၶမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸူၼ်ၼႆႉ ၵူႈ...

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶမ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၺႃးၸူၼ် လႆႈၶမ်းၵႂႃႇတႃႇၵႃႈၶၼ် 400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၵူၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းလႄႈၶမ်းမၼ်းၸၢႆး လူႉသုမ်းတႃႇၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶမ်း  မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၺႃးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းလႄႈၶမ်း ၼႂ်းထူင်မၼ်းၵႂႃႇတႃႇၵႃႈၶၼ်တင်းမူတ်း 400 သႅၼ်ပျႃး၊ တီႈၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉပၢင်ႁၢႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img