Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁဵၼ်းပၵ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး လႆႈႁပ်းလၢႆလၢႆလင်

ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆတီႈ လၢႆလင် လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်း ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2020  ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ဢထၵ ႁူင်းၸၼ်ႉသုင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img