Friday, May 31, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇ

ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ တီႈသိုၵ်းဝႃႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်

ၾႆးမႆႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တူင်ႉၼိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၊ မီးၶေႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img