Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ

ၾၢင်ႉ ! လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လီလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉသတိ လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉတင်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ။ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃသေ ယူတ်းယႃႁင်း ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေမီးၵူၼ်းထၢမ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ)လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၼ်မႃးၼမ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေၸပ်းမႃးၸွမ်းယုင်း  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ  ၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်ဝဵင်း...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၽႄႈၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလိူင်ႇၽႄႈႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈ ထိူၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉ  တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ)ၸပ်းၽႄႈတီႈမိူင်းတူၼ်  

 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၸွမ်းၶၢဝ်း (ရာသီတုပ်ကွေး၊ ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၵၼ် ၵမ်ႈၼမ် မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း)...

Latest news

- Advertisement -spot_img