Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ် ၸဝ်ႈ၊ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇတီႈၼိုင်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 21 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ...

သင်ႇၶႃႇတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (ၵယႃး) ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ႁိမ်း 100 တူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ (ၵျွင်းတႆး) ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႈသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈ  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ႁိမ်းပၢၵ်ႇတူၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/8/2021 ၼႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img