Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈမိူင်း

ၸႄႈမိူင်း တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း

ၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ဢဝ်UPDJC ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းတႂ်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢၢင်ႈႁူမ်ႈꨁၶိုင်ၵၢၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၸႄႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ၵွႆးၼႆ လႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃးၼႂ်းဝူင်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉဢိတ်းဢီႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈလႃႇ- ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လၢႆးႁၼ်လႄႈ လၢႆးဝႆႉဝၢင်းၸႂ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇလႅၵ်ႈပႆႇလၢႆႈတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ မႅၵ်းမႅၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ယူႇတီႈတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉႁၼ်ဝႃႈလွင်ႈၵိူတ်ႇမီးမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတိုၼ်းမီးဝႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သုၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်ပိုင်း။တႄႇမီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇသမ်ႉတေမီးမႃးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 1947 ။လၵ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈသေတႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၽုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၸိူင်ႉၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၶၢင်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ ၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းလႄႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႅတ်ႉၼမ်ႉတႃ...

ၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

Latest news

- Advertisement -spot_img