Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းယူႊရူပ်ႊ တႃႇလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီၵျိၼ်ႉၽိင် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၵုၼ်တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ ၊ ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လူတ်းယွၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈသျီ ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်း 4 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇၵုၼ် တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၵမ်းၼႆႉ တေႁိုင် 6 ဝၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၶႄႇ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ။ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႇ  ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတင်း ၼၢင်းလီႊသႅဝ်ႊယႅၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)  လုမ်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းလွင်ႈ...

ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ  ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈ  ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၸိုဝ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽိတ်းပိူင်ႈ

တီႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်ႊ တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆ မၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈ (Shithole = ပွင်ႇဝႃႈ ႁူးၵူၼ်ႈ) ၼႆလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉလူင်လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်းၼွမ်းၽိတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်းၼွမ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၽွင်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img