Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ  လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ်ႉဝၢင်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ယွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်မႃး လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဝတ်ႉဢႃးၶႃႇပုတ်ႉထလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ   ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ ဝၢႆးလင်  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ   ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈဝႃႈၼႆ။...

ပီၼႆႉ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 71 ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်မူၼ်းၼႆ သင်ၶၾၢႆႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၵၼ်မႃးၵူႈပီ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img