Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

ၸဝ်ႈၾႃႉၼရေးသူၼ်မႁႃရၢတ်ႉၶျ်(ရႃႇၸႃႇ)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းမႃးတေႃႇတႆႇၶႆႈၶိုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ၼရေးသူၼ်မႁႃရႃးၸႃး(ရႃႇၸႃႇ) လူၺ်ႈၸီးဝိတ်ႉမၼ်း ၸဝ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းတႆး။ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းတႆးမီးၸႂ်ၼပ်ႉယမ်သတ်ႉထႃးတေႃႇ ၸဝ်ႈၾႃႉၼရေးသူၼ် မႁႃရႃႇၸႃႇ။ ၸဝ်ႈၾႃႉၼရေးသူၼ်မႁႃရႃႇၸႃႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးလုၵ်ႉတေႃႇသူႈ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ပိူဝ်ႈလႆႈပူတ်းဢႅၵ်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်တႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇ ယၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶႅင်ႇတႃႉတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸီးဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်တေႃႇလွင်း ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပေႃးယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းသိရိၵိတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး ၸုပ်ႈပၢၼ်တီႈ 9  ၸဝ်ႈယူႇႁူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img