Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်သေႃးၽိတ

ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မွၵ်ႇပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 150 ဝတ်ႉ

ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပေႃးတေဢွၵ်ႇမႃး ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ ငၢမ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 75 % ယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇပၢင်းဝႆႉသင်ၶၸဝ်ႈ မွၵ်ႈ 150 ဝတ်ႉ - ၸဝ်ႈၶူး ဝီရိယ လၢတ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024...

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 (လိူၼ် 3 မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ (ဢေႃးဝႃႇတႃႇၸရိယ) ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 86 ပီ ဝႃႇသႃ 66...

Latest news

- Advertisement -spot_img