Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

ၾၢင်ႉ ! လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လီလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉသတိ လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉတင်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ။ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃသေ ယူတ်းယႃႁင်း ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေမီးၵူၼ်းထၢမ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း လႄႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁူဝ်ၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈသိတ်းယႃႈယႃယုင်းလႄႈ သေႃႇသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈယုင်း၊ ၸွႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မၢၵ်ႇယၢင်းၶမ်း (ရွှေမယ်ယန်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၸပ်းၶႆႈၸပ်းၼၢဝ်ၼမ်မႃး။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉရႃႇသီႇၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ – မိူင်းလဵၼ်း  ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၶူတ်းၼမ်

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၶူတ်း ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  မၢင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်      လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း၊ ၼႃးယၢဝ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ဝတ်း၊ ဢႆ၊ ၼၢဝ်(မီးလူမ်းမႆႈ) ဢမ်ႇယူႇလီ ၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img