Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 လိတ်ႊလႂ် 6,000 ပျႃးယဝ်ႉ  

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပွၼ် - ႁူဝ်ပူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 5,500 ပျႃး ထိုင် 6,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် မၢင်တီႈမၢင်ဝဵင်း လႆႈၵၵ်းသေၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢွတ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉတီႈလႂ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၵၵ်းသေၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း၊ တမ်းၶၢႆပၼ်ဝၼ်းဝဵၼ်ႉဝၼ်း။ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ပၢင်လူင်၊ ၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၵႃႈၶၼ်သုင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၶၢႆပၼ်လႄႈထိုင်တီႈလႆႈ ဝဵၼ်ႉဝၼ်းသေၶၢႆပၼ်။ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img