Wednesday, July 17, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၶိုၼ်ႈႁႅင်း

Must read

ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပဵၼ်မၢင်ပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/06/2024 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး (ဝဵင်း ၸေႈၼႃး) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႉ သႅၼ်း (92) 1 လိတ်ႊ 5,500 ပျႃး – 5,600 ပျႃး သႅၼ်း (95) သမ်ႉ 5,600 ပျႃး – 5,800 ပျႃး။ ၸိူဝ်းႁၢၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၶၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသမ်ႉ 1 တဝ်ႈ ၼမ်ႉၵိၼ်လႂ် 5,000 ပျႃး ၼႆယဝ်။

- Subscription -
ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၸေႊၼႃး
ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၸေႊၼႃး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၸေႈၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မၢင်တီႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတိတ်းဝႆႉ ပိၵ်ႉသႅင်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇမီးၶၢႆယဝ်ႉ။ မၢင်ပမ်ႉပိုတ်ႇၶၢႆ ၵၢင်ၼႂ်သေပိၵ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇၶၢႆဝၢႆးဝၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၶၢႆတင်းဝၼ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မၢင်ပမ်ႉ တေမၵ်းတတ်းသေၶၢႆ ပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးသမ်ႉ သႂ်ႇပၼ် 30,000 ပျႃး ဢမ်ႇၼၼ် 50,000 ပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉသမ်ႉ 10,000 ပျႃး 20,000 ပျႃး။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉ 5,000 ပျႃး – 7,000 ပျႃး – 10,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်တမ်းၶၢႆ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း
တဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်တမ်းၶၢႆ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၶၼ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပမ်ႉမၢင်တီႈ ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ယဝ်ႉ။ သင်ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းၵႂႃႇတႄႉ တေယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တႃႇတေသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ႁိူၼ်းယူႇၵႆ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းသေ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူႈပွၵ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ 1 လိတ်ႊလႂ် 4,340 ပျႃးၵူၺ်း။ တေႃႇလဵဝ် 5,600 ပျႃးယဝ်ႉ မၢင်တီႈ 5,800 ပျႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် 1 လိတ်ႊလႂ် 4,550 ပျႃးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸေႈၼႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ဢွင်ႈတီႈ ။ ၵမ်ႈၼမ် ပိုတ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၸေႈၼႃး – ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ (လွႆပူႇတႂ်ႈ) ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းၵႂႃႇႁိုင် 5-6 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း