Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

ၵၢၵ်ႇသေႃးလူင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မီးၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်း တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ထႅင်ႈ?

ၵၢၵ်ႇသေႃးလူင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်းယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းပိုတ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁၢမ်းမႃးႁိုင်လႄႈ တေလႆႈပတ်းၽဵဝ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ လိူဝ်သေလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း မီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်း PPST တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းပႃႇတီႇ NLD ပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ။ တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  တေၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/11/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်း Online Video Conference...

ၶၢဝ်းတၢင်း NCA ၵႄႈသိုၵ်းၼမ်ႉလၢႆး တေသိုပ်ႇပၢႆးၽိူၼ်မူၼ်းၼႄႇၽိူၼ်ပိၼ်ႈ

ပေႃးႁူၼ်လင်တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈပၢင် မၢႆတွင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၸတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img