Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃလိ

ပၢင်ပွႆးၼႄ ၾိင်ႈငႄႈ/ ထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

ပၢင်ပွႆးၼႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 200 ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/6/2022 ၼႆႉ ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵုၼ်ႁဵင်ၾွင်ႊတေသျိၼ်ႊလႄႈ တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉပၢင် - ၼမ်ႉၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၼႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽႂ်မၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၽၢင်လၢင်း...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵႃလီႉ ၶဝ်ႈမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၽူႈယိင်း(သႅၼ်းၶၢဝ်ႉ) 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵႃလီႉ တပ်ႉၸုမ်း 7 ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉ 10 ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၵႂႃႇၸႂ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၵႃလီႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ တွပ်ႇထဵင် ၾၢႆႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉ ထိုင်တီႈတီႉမတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆ ၽၵ်း ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်လိူတ်ႈ ပဵၼ်ယၢင်။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 11 /2/2021 သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိသင်ႇႁႂ်ႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလူင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် 3 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၸၢႆးႁႅင်းလူင်တႆး ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈသူၼ်းတုမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ဢၢၼ်းတေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈ။ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်လမ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႃႇလိ 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img