Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

တၢင်ႇၸၢတ်ႈ သႄႉသွမ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ငမ်းငဝ်းၸွမ်းလွင်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊလႄႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၾၢႆႇတိုဝ်းၵမ်ပိူင်တဵင်ႈထမ်း လႄႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႄထိုင်လွင်ႈငမ်းငဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉလူၺ်ႈလိူင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတိပ်ႇတၼ်ၸႂ် လႄႈဢမ်ႇတဵင်ႈထမ်း။ ၵွႆးၵႃႈ ႁၼ်ဝႃႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်းၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵွႆးတေပဵၼ်ယွတ်ႈၸိၵ်းပၢႆလွႆ ၼမ်ႉၶႅင်လူင်ဢၼ်ၶွၼ်းသၼ်ႇဝႆတေႃႇ ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းထုၵ်ႇပႃႊတီႊလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ CPP ၵႄႈမႄးဝႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မိၼ်ႇမႄႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈလၵ်းပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ။ ၶေႃႈမုလ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လႄႈ ၽူႈၵႅတ်ႇၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၶွင်ၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ...

ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း မိူၼ်ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉ

(လၵ်းၼမ်းပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ) ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉလိူၵ်ႈၶဝ်ႈသၽႃးၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းမူတ်း 151 ၵေႃႉသေ ပဵၼ် ပႃႊတီႊဢၼ်လႆႈ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ 1 လႄႈ ပဵၼ်ပႃႊတီႊ ဢၼ်တေလႆႈၸတ်းတင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈဢဝ် 8 ပႃႊတီႊၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ။ လူၺ်ႈလၵ်းၼမ်းၶွင်ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ...

ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး RCSS တႃႇႁႃသဵင်ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွင်ႇလႅင်းၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း သေ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းလၢႆ တႄႇၵၢၼ်ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img