Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ

ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ

သင်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးထၢမ်ၵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် ၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊ ပေႃးတွပ်ႇလႆႈၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉဢေႇၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇယင်းတေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်လူးၵွၼ်ႇ။...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵဵင်းတုင်ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉပီၼႆႉတႄႉဢမ်ႇပိုတ်ႇ

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၶၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၶၢႆ ၵၢတ်ႇ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ - ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလီ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img