Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်လႄႈ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸဵမ်ယိင်း ၸဵမ်ၸၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ႁွင်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵုၼ်ႁဵင် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈပွႆးလၢမ်း တဵင်ႇသၢင်ႇလွင်း ပေႃးဢမ်ႇမီး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 – 35 ပီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထိုင်တီႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူးၼႂ်းသိုၵ်းတႆး - မိူင်းထႆး မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ မွၵ်ႇမႆႇလႄႈ ၵဵင်းတွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၸူးၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img