Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႆသေ  ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်)  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်းထိုင်ၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 42 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႉတီႈ 652 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 45 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ...

ၼၢင်းယိင်းတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ် ၺႃးၵုမ်းတီႉဢဝ်လိူင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ႁဵတ်းၺႃးဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ်၊ ၸႂ်ႉဝႂ်ပွမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ လိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၵုမ်းတူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ-တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ မီးယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်ႇလဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း ႁဵတ်းဝႂ် ၵပ်းတူဝ်မႂ်ႇ၊ ဝႂ်ၵူၼ်းထႆး။ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵေႃႉၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းတီႈတူဝ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ ဝႂ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img