Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

းဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) တွၼ်ႈ တႃႇ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလႄႈ မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) သေ မႃးၵိင်းတီႈထၢတ်ႈလူင်...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇထႆး – တႆး ၼႂ်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈမိူင်းၽူင်း ယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း သူႇၸႂ်းလုၵ်ႈၼွင်းတပႄးပွင်ႈပၢႆလႄႈ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၵဵင်းႁၢႆး - ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img