Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃလႄႈ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ...

RCSS တင်း SSPP သိုပ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ2000 ပၢႆ လႆႈသိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆ့ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈလႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 2 ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-21/9/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင် 2300 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,300 ပၢႆလႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႈၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,300 ပၢႆ (...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 3 ၵေႃႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉ တီႈတပ်ႉလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း ႁိမ်းတိၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉသေ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇယၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸွမ်းႁိမ်းတိၼ် တပ်ႉလွႆတွၼ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img