Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သွၼ်းၼမ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး တၢႆယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10

ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 17 ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီ2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸူမ်ၼမ်ႉ သေလႆႈလုတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတူၵ်းၼမ်ႉတၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႉ ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇသႂ်ႇသေတၢႆ။ “ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉလႆႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵျေႃႇလူၼ်ႉ ၵိၼ်မဝ်းသေလူႉတၢႆၵမ်ႈၼမ်။ ပေႃးၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၵေး ၼမ်ႉယႂ်ႇၼႆ လႆႈၾၢင်ႉၼႃႇ။...

ထုၵ်ႇလီၸတ်းႁႅၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တႄႇဢဝ်ပီ 2020 မႃးၼႆႉ လွင်ႈၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ႁူတ်းၼမ်ႉၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈၵိၼ်းမႃး။ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇႁႄႉၵင်ႈၵၢၼ်ၸပ်းၽႄႈ ၶူဝ်းဝိတ်ႉ (Covid 19) ၵၼ်။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈတီႈၶႃႈယူႇပဵင်းလူင်ၼႆၵေႃႈ ၵူႈပီၵႆႉမီးပၢင်လမ်ႁူဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လီလႆႈဝူၼ်ႉၶႆႈႁႃတၢင်းဝႃႈ ထုၵ်ႇလီမၵ်းမၢႆ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ လီဢွၼ်ၵၼ် ၶူၼ်ႉၶႆႈႁႃၶိုၼ်းဝႃႈ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၸွင်ႇထုၵ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်းၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈႁဝ်း။ လွင်ႈမၼ်းတႄႉ မီးယူႇဝႃႈ သၢင်လူင်...

သင်ၶၢၼ် ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈပီမႂ်ႇသင်ၶၢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးလႄႈဢဝ်ၶဝ်ႈယူင်းယႂ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၵႃလတေသ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇၼႆႉသေ  ဢမ်ႇၵွမ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁိုဝ် ၶိူင်ႈ ယိပ်းတိုဝ်းၸႂ်ႉသွႆမၢင်လွင်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းယူႇၵူႈၸုပ်ႈၵူႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးသင်လူင်လၢင်ၵႃႈႁိုဝ်။ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈၶိုၼ်းၾိုၼ်ႉၽူးယူၵ်ႉဢဝ်ၾိင်ႈသင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) လူၺ်ႈၵၢၼ် “လွင်ႈသင်ၶၢၼ်” ၼႂ်းႁွင်ႈ “ၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ”ၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်ႇပဵၼ်ၽူလ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉမႄႈၶႃႇပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈထိူၼ်ႇပႃႇၼိူဝ်လွႆသုထဵပ်ႉသေ လႆၽႃႇလတ်းလူင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်လေႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ဢိင်ႇတႄႉတႄႉ။ လိူဝ်သေဝႃႈ ၶုတ်းၼမ်ႉဝေႃႇႁင်းၵွႆးၶွင်ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (ပွႆးၵႅၼ်ၵွင်) ပီၼႆႉ တီႈၵဵင်းတုင် တေၸတ်းယူႇ

ပီၼႆႉ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (ဝၼ်းၵႅၼ်ၵွင်) တီႈၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်းယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉ လွင်ႈဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇႁိုဝ်လဵၵ်ႉ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 12-13 ၵူႈပီၼႆ တီႈၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (ၵႅၼ်ၵွင်) တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ၵၢင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img