Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢူးၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ လႆႈၸႂ်တႃႇတေၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ - ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၊ လူဝ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း- မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼရိၼ်ႊၵျရႃႊ ၼင်ႇၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။  ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵၢၼ်တေႃႇသူင်ႇတၢင်းၼမ်ႉဝႃႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၸူးမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတေယိုဝ်း RCSS

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TBC ပွင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးတၢင်း ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး TBC ၾၢႆႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၵဵင်းႁၢႆးဝႃႈ...

မိူင်းၶႄႇၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇတင်းသဵင်ႈ ၽႂ်ယႃႇပၼ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်  သိုၵ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈၸုမ်း - ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ၊ ပေႃးၾၢႆႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢွၼ်ၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ ယူႇတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img