Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမူႇၸေႊ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပိုၼ့်တီႈၼႆသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈမႃးၼႂ်းၵိဝ်ႇတၢင်းမၢႆ 2 ၊ ၼႂ်းပွၵ့်ၵွင်းမူးတူင်ႈ (၄၅ ကုန်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူပ့်ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 5 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၸႂ်းႁိူၼ်း တႃႇတေမိူဝ်းဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယိုဝ်း တၢႆပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 4 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႉဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇသေ မိူဝ်းၸႂ်း ႁိူၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵိုတ်းသေ ယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် တီႈႁိမ်းႁူင်းယႃၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး သွင်ၽူဝ်မေး တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽူဝ်မေးၼႂ်းႁႆႈၼႃးၶဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈ(ယေး) ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 15 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်း ႁိူၼ်းတင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img