Monday, July 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈ(ယေး) ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 15 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်း ႁိူၼ်းတင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈ။

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တီႉလႆႈ
Photo by – Owner/ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်း လုင်းသၢင်ႇဢုင်ႇ ဢႃယု 54 ပီ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉယႂ်ႇ ၸၢႆးလႅင်း ဢႃယု 32 ပီလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉလဵၵ်ႉ ၸၢႆးဝၼ်း ဢႃယု 23 ပီ ။ တင်းသၢမ်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ထင်တီႈၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၵဝ်ႇ SSPP ဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တၢင်းမိူင်းပၢတ်ႇၼႆႉ ၼႆဝႃႇ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈၵွင်ႈသေ ၶူင် သၢင်ႈႁဵတ်းၵွင်ႈသတ်ႉယမ်း၊ မႄးၵွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁူႉသေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် မႃးယိုဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်
Photo by – Owner/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ဝၢႆးယိုဝ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ 3 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တႄႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း SSPP သင် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသု ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်း SSPP သင်သေဢိတ်းၶႃႈ။ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ႁဵတ်းၵွင်ႈ မႄးၵွင်ႈသတ်ႉယမ်းသေ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ မဵဝ်း ၵွင်ႈသတ်ႉယမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ မေႃႁဵတ်းၵၼ်ၼမ်။ ပေႃးမိူၼ်ၵွင်ႈ ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇယႂ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇႁဵတ်း ပဵၼ်လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၽူႈၸွပ်ႇ ႁဵတ်းမိူၼ် PDF သေ ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ ပေႃးႁူႉယဝ်ႉ ၽႂ်ႁဵတ်းၽႂ်ၵႃႉၶၢႆၼႆ ၸွမ်းတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၽယ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွႆႇၵူၼ်းႁဵတ်း ၸိူင်ႉ PDF သေ ႁႃၸွပ်ႇသိုဝ်ႉၵွင်ႈ တီႈၵူၼ်းၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ပေႃးၶဝ် ႁူႉၵူၼ်းၶၢႆမၼ်းယဝ်ႉ။ ဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈ ၼႆႉ တေၵႂႃႇတူၵ်း လွၵ်း ထုၵ်ႇၶဝ်လွၵ်ႇလႅၼ် ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵွင်ႈပၼ်ၶဝ်သေ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၸိူင်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသု သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵွင်ႈသတ်ႉယမ်း၊ ၵွင်ႈပွတ်း (လုၵ်ႈလဵဝ်) လႄႈ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉထႅင်ႈ။

ဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇၼႆႉ မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း