Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

လူင်ပွင်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉပၼ် ဝၼ်းတေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ

ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႈ/မႄႈလဵင်ႉတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း(တၢင်ႇဝႆႉ) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်(Work permit) လႄႈ ဝီႊသႃႊ (Visa) ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း (ႁႅင်းၵၢၼ်) မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၵိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်း ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် Work Permit ပၼ်ၸူဝ်ႈၵမ်း

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (Work Permit) ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈ လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပႆႇဢွၵ်ႇပၼ် ပပ်ႉဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 6 သႅၼ်ပၢႆ လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတႃႇယွၼ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပူၼ်ႉၶဵတ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းယူႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းထႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မီးၵူၼ်း 6 သႅၼ်ပၢႆ -ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်/ သီၶွင်ႇ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်သီၶွင်ႇ/ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မူၵ်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 3 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img