Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူး B.A

ၸၼ့်ၸွမ် မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းႁပ့်ၸုမ်ႈၶူး B.A ပီ 2022။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးၼႆ့ ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ့်ၸွမ် မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝတ့်သူၼ်ၻွၵ်ႇ(သူၼ်မွၵ်ႇ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/12/2022 ဝၼ်းသဝ်ၼႆ့။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင့်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပၢင်ဢၼ်ၼႆ့...

ပီ 2021 ၼႆႉသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ တေႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီး 10 ၸဝ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး (Rehearsal) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img