Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈၼမ်းလီၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဝႃႈ “ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းသေ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - ပေႃးဢႃယုတဵမ် 18 ပီ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း သင်ဝႃႈ တွပ်ႇထဵင်/ပၢႆႈ...

TYN ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတီႈမိူင်းၶိူဝ်း

 ၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ပီၼႆ့ မီးပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွၵ်ႈၼႆ့ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၽႄႈလၢမ်း။ ယိင်းဢွၼ်လႅင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢေႃႈၶႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ2020 မႃးၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈၼေႃ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ၵေႃႈမီးလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆ ႁဵတ်းၼႆသေ...

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေ  ႁူပ်ႉၵၼ်

  ဝၼ်းတီႈ(1) လိူၼ် March ပီ 2023 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYN တေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ  တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ တေဢၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႊၶႆႈ။ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၼုမ်ႇၶမ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢေႃႈၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼႆႉတႄႉတေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆၵေႃႈ။  ႁဝ်းတေႁွင်ႉမွၵ်ႇဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် တေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် တေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈဢိတ်းဢွတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img