Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပီၼႆႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီတဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီတဵမ်သေ...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထိုင် 65 ႁွပ်ႈ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ။ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး - ထွႆႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းတႆးလႆႈမႃး၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ဝၢႆးလင် ပီ 1958 ၼီႈမႃးတၢင်းၼႆႉလႄႈ ၸႂ်ႉယူႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ထွႆႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမီးမႃးယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇတြႃး၊ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵတိသၸ်ႉၸႃႇၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸီႉၼႄဝႃႈ - ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇတြႃးၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈလႄႈ ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိူင်ႈတႃၸူးၵၼ်၊ ငမ်ႉၽိၼ်ႇသူပ်းသႂ်ႇၵၼ်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img