Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ

ၸၢႆးၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ တူၵ်းတၢႆၼႂ်းၼွင်ၶင်ၼမ်ႉ တီႈသူၼ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   တူၵ်းတၢႆၼႂ်းၼွင်ၶင်ၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈ တႅတ်ႉၵၢၼ်ႇၶျၢႆး (သက္ကံချိုင်းကျေးရွာ) ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မၢႆ 5 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ႁူဝ်ၼႂ်   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် သၼ်ႇတိသုၶ ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ မႃးၸွႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။   ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ထုၵ်ႇတႅင်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်း

 ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ(ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ထုၵ်ႇတႅင်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းပၢၼ်းၶျႄႇရီႇ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ့်  တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶျႄႇရီႇ ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းပၢၼ်းၶျႄႇရီႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ။မီးၵူၼ်းၸႅင်ႈလႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸင်ႇၼႅတ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ် ။လႅပ်ႈၺႃးတႅင်းတၢႆၸဵမ်ၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သၼ်ႇတိသုၶ ( သန္တိသုခ...

ၶူးသွၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းပၢင်ႁူႈ   ပီႈၼွင်ႉႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လႆႈယဝ်ႉ

ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်းလႄႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ၶူးသွၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ   ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ  ႁပ်ႉႁွင်းသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ႁွတ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းၶမ်ႈၼႆႉ  ဝၼ်းတီႈ 2/9/2019 ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ ၶူးၸၢႆးဢွမ်ၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ်ႁပ်ႉႁွင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ၵိုင်ႇႁိူဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းဝၼ်းဢေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢၢဝ်သၢင်ႇႁေ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img