Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝူႊႁၢၼ်ႉ

ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်း ငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ WHO မၢႆပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈ (ၵႃႇလ) COVID 19 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တူဝ်ယေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ Coronavirus Disease 2019 ၽႄႈလၢမ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸပ်းၽႄႈ သွင်သႅၼ်ပၢႆ လူႉတၢႆ 8968 ၵေႃႉ (ယၢမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊတလီႊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝၼ်းလဵဝ်မီး 475 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၽႄႈၸပ်းၼႂ်းမိူင်း ဢီႊတလီႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆ 475 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊတလီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇတလီ ယၢမ်းလဵဝ်မီး 35713 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးထိုင် 4207...

လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ  ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service) ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19) ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈၸပ်း  ဝႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ၵႂႃႇ ယူႇတီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉ႞ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်မီးတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်၊ ဢၼ်မေႃယႃပႂ်ႉတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး 17/3/2020 ဝၢႆးဝၼ်း။ ၵေႃႉလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ ဝၢၼ်ႈၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆး ႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၾၢႆၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်းလႃႉထေးမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ လူင်ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img