Friday, March 31, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း – ဝတ်ႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း တႃႇတေသိုပ်ႇယူႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၵႂႃႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆ ၽႂ်ႁိုဝ်တေထဵင်လႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈမၢႆၼႄမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းႁူႉထိုင်တီႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼႄဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တိုၵ်ႉၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႆႈယူႇ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတပ်ႉပၢင်မႂ်ႇသုင်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉ RCSS ယၢမ်းမၢႆ 1 သၼ်လွႆလမ်

ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ မႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်းမႂ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ထႆး ပဵၼ်လၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉယၢမ်းမၢႆ 11 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ယၢၼ်လႅၼ်လိၼ်ထႆး...

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလွႆတႆးလႅင်း လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈႁပ်ႉသူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award  တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2020 ။ ဝၼ်းတီႈ 8/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး(ရၢင်းဝလ်း) ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ထိုင် ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img