Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်းၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးသင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ - တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး - ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်/ သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃး ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃးဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉသုမ်းငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း သႅၼ် ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ပုတ်ႉထ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး  ဢၼ်ဝႆႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း  ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လႄႈမႆႈ ၊ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်းၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉၼွင်ႉၶူးဝႃးၸဝ်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇတဵမ် 50 ဝၼ်း

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႇၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 50 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီယိုၼ်ႈၸူးၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉထႆး၊...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဝႆႉ 100 ဝၼ်း

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 100 ဝၼ်း (3 လိူၼ်) ယဝ်ႉၸင်ႇပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဢႃယု 66 ပီ ဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 44 ဝႃႇသႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img