Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်းဝႂ်

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ (ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 25 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမူလၼိထိ (MAP) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...

ထႆးၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈ မၢႆမီႈဢိၵ်ႇလွင်ႈဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း လွင်ႈမၢႆမီႈလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/07/2020 မီးၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ “ၵႃႈၶၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈလွင်ႈယူႇငၢႆႈသဝ်းလူမ် ၶွင်ၵူၼ်းထႆး” တီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 200...

Latest news

- Advertisement -spot_img