Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ

ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၽႂ်းၶၼ် တႃႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း Mao Ning လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 47,000 ပျႃး ငိုၼ်းထႆး 1,050 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ - မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးမွင်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ/ ၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇမႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img