Friday, March 31, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လႅၼ်လိၼ်တႆး

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း – ဝတ်ႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း တႃႇတေသိုပ်ႇယူႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၵႂႃႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆ ၽႂ်ႁိုဝ်တေထဵင်လႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈမၢႆၼႄမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းႁူႉထိုင်တီႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼႄဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တိုၵ်ႉၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႆႈယူႇ၊...

ထႆး ၶိုင်တႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးမၢၼ်ႈ တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ တီႈ BP -1 ၼွင်ဢုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် မိူင်းထႆး  ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ (RBC) လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸတ်း တီႈဝဵင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ တီႈ BP...

Latest news

- Advertisement -spot_img