Sunday, July 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူင်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈၾၢႆႇလႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼုမ်ႇယိင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵိုတ်းဝႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉဢၼ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်း ၽၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမဵတ်းပႃ  တီႈပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းလႄႈ ၸူၼ် 3 ၵေႃႉ ပွႆႇပႅတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇဢိၵ်ႇတၢင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆၵူႈဝၼ်း

ၽူႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလိူင်ႇၼမ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမီးၵူႈဝၼ်း ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ဢၢၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်သေ ၶိုင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်း ဝႆႉတီႈၼႂ်းၵိဝ်ႇမူဝ်းမၶႃႉ ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းတၼ်းႁၼ်  ၽူႈလၵ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်း...

ပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း

ပလိၵ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းလႆႈမႃးၶိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈၵၼ်း ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေ ယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 17 ၵၼ်း။ ၽႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး မႃးထုတ်ႇဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမၢင်ၵေႃႉလႆႈထုတ်ႇၶိုၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img