Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လၵ်းမိူင်း

တႃႇပွင်မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊ တၵ်းလႆႈပူတ်းလၵ်းမိူင်းဢၼ်ၵဝ်ႇ တႅမ်ႈၶိုၼ်းဢၼ်မႂ်ႇ

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ဝၼ်းထိ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ သၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီၼႃႈ 2024 လိူၼ်ဢွၵ်ႊတူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 1 ဝၼ်းတေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း မိူၼ်တင်းၼႄသၼ်ယႃးဝႃႈ ပီၼႆႉပီၼႃႈ တိုၼ်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ၼင်ႇၸုမ်းၸၵၸ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵႃႇလူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 1...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸုတ်ႇၽဝ် ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 သေ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈပပ်ႉ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ပႆတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img