Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးထိုင် 1500 ပၢႆ  လူႉတၢႆမီး 10 ပၢႆ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ယင်းပႆႇတဵမ် 10 ဝၼ်းၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢႃယု 8 ဝၼ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ဢႃယု 25 ဝၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပေႃႈတႄႉမႄႈတႄႉၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸႂ်လီႁပ်ႉၵဵပ်းၵႂႃႇလဵင်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈမႄႈတႄႉ (ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်)ၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈလႅင်ထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၵူၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်သေ မွၵ်ႇႁွင်ႉၾၢႆႇယူႇလီၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း၊ ၵူၼ်းၸႂ်လီ ႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလဵင်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈပဵၼ်လၢင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ငိၼ်းသဵင်လုၵ်ႈဢွၵ်ႇႁွင်ႉႁႆႈ ၼႂ်းႁူၺ်ႈ တီႈၵွင်းလွႆႁိၼ်ၵေႃႇ (ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵုင်းတီး) ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးတၢင်းပၢင်လူင်) ပဵၼ်ၾၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း။...

Latest news

- Advertisement -spot_img