Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

သိုၵ်း AA ၸႂ်ႉလၢႆးဢူၼ်ႈႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း

တႃႇၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတီႉၺွပ်း ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း AA ႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃၵၢၼ် မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၸိုင်...

ပႃႇတီႇတဢၢင်း(လွႆ) TNP မိူင်းၵိုင် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA

RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်၊ ပၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႇ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း TNP ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020...

SSPP သိုပ်ႇပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁၼ်လီ ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢိၵ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၼ်လီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢိၵ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/07/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပၢတ်ႈ 6 လိူၼ်၊ ပီ 2020 ၼီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img