Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ

  လဝၵ ၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇလဝၵ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢႆၾၢင်) ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇလဝၵ၊ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇ တႃႇပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၵဵင်းတုင် - တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင် -...

ၽူႈတႅၼ်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉ   ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020    ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႊမေႊရိၵ ၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်းၵႅမ် ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးယူႇ 4 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိူင်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img