Saturday, September 30, 2023

  လဝၵ ၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇလဝၵ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢႆၾၢင်) ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Image: CJ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတီႈၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇလဝၵ၊ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇ တႃႇပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင် – တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၶၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶဝ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်း လွင်ႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်။ ပေႃးဢမ်ႇပႃးသေ ပၼ်တၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်းတႄႉ ပႆႇမီး ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမီးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆ။ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ တေလႆႈပႃးဝႆႉဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ၊ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ ဝႂ်ပၢႆးယူႇလီၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉ ပႆႇၵူတ်ႇထတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႃႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတိတ်းဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇ တႃႈပႆတၢင်း တေလႆႈပႃးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃး ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵႆႉဢွၵ်ႇတၢင်း ဢမ်ႇၵႆႉပႃးမၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇၸပ်းတူဝ်   ။ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၼႆ ယၢပ်ႇၸႂ်ဢေႃႈ။  ပေႃးဢမ်ႇမီးၶဝ်ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်း။ ၵူၼ်းမီးယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၾၢင်ႉ လႆႈၵဵပ်းလီလီ ၵူဝ်တူၵ်းႁၢႆ။ ပေႃးႁၢႆသမ်ႉၶိုၼ်း ႁဵတ်း ယၢပ်ႇ။   လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လႆႈၵဵပ်းဝႆႉလီလီ၊ ဢမ်ႇႁတ်းလႃႈလီဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ တႃႇၵူၼ်းၵႆႉဢွၵ်ႇတႃႇပႆတၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ တေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းမၢႆၾၢင်ၸွမ်းတၢင်း၊ ပေႃး ဢမ်ႇဢဝ်ၵပ်းတူဝ်မႃး တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီးမၢႆၾၢင်သေ မီးၵၢၼ်တႃႇၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈ တႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ် ႁိမ်းႁွမ်းၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း