Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းႁၢင်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼိူဝ်တၢင်းလူင်

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉႁၢမ်ႈႁႄႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 10။ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်ႁၢင်ႈၼႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉမႃး တိတ်းပႃႉသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် (အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း)...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ 9-26/8/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းတေလႆႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (တပ်မတော်သတင်းမှန်နှင့်ပြန်ကြားရေး) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ႁွတ်ႈထိုင် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ  သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ဝႃႈၼႆ။ “ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ တေလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်သႂ်ႇႁႅင်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉတေလႆႈတူင်ႉၼိုင်ထုင်ႉလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img