Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႉထူး

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢမ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်

 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေႃႇတူဝ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ 11/7/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူးႁွင်ႉ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ႁွင်ႉၾိုၵ်းသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၽူႈၸၢႆးၵူၺ်း လုၵ်ႈယိင်း ၸိူဝ်းတဵမ် 18 ပီၵေႃႈ ပႃး။ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇသေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၼမ်ႉဢႃယု 18-19 ပဵၼ်ၽွင်းၶႂ်ႈၵိၼ်ၶႂ်ႈၼုင်ႈလႄႈလူဝ်ႇႁႃတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈလၢင်းမေးသိုၵ်းတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တပ်ႉပႃႉထူးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img